Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN » MICROSOFT - OEM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • WinRmtDsktpSrvcsExtConn 2012 SNGL OLP NL Qlfd

  MSP: 6XC-00331

  Giá: 219,330,000 VNĐ

 • WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd

  MSP: P71-07835

  Giá: 132,680,000 VNĐ

 • SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7NQ-00563

  Giá: 77,787,000 VNĐ

 • SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7NQ-00806

  Giá: 77,618,000 VNĐ

 • SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic

  MSP: 7NQ-01158

  Giá: 77,352,000 VNĐ

 • Windows Server Enterprise 2008 32bit/ x64 English 1PK DSP OEM CD 1-8CPU 25Clt (P72-02977)

  MSP: P72-02977

  Giá: 71,001,000 VNĐ

 • F1P-00118

  MSP: F1P-00118

  Giá: 68,562,000 VNĐ

 • F1P-00105

  MSP: F1P-00105

  Giá: 56,511,000 VNĐ

 • WinSvrExtConn 2012 SNGL OLP NL Qlfd

  MSP: R39-01119

  Giá: 43,808,000 VNĐ

 • 1P-00287

  MSP: 1P-00287

  Giá: 39,823,000 VNĐ

 • F1Q-00120

  MSP: F1Q-00120

  Giá: 30,236,000 VNĐ

 • F1Q-00292

  MSP: F1Q-00292

  Giá: 29,632,000 VNĐ

 • VMware vSphere 6 Standard for 1 processor

  MSP: VSPHERE6-STD-C

  Giá: 23,353,000 VNĐ

 • Windows Small Business Server Standard 2008 English 1pk DSP OEI DVD 1-4 Cpu 5 Clt (T72-02453)

  MSP: T72-02453

  Giá: 21,783,000 VNĐ

 • SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

  MSP: 228-10344

  Giá: 19,284,000 VNĐ

 • WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc

  MSP: P73-06285

  Giá: 19,175,000 VNĐ

 • Windows Server Standard 2008 32bit/x64bit English 1PK DSP OEM CD 1-4CPU 5Clt (P73-04712)

  MSP: P73-04712

  Giá: 18,982,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows Server 2012

  MSP: P73-05328

  Giá: 16,519,000 VNĐ

 • Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

  MSP: P73-06165

  Giá: 16,470,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows Server 2008

  MSP: P73-05128

  Giá: 16,277,000 VNĐ

 • Win Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5Clt LCP

  MSP: P73-06451

  Giá: 16,277,000 VNĐ

 • Windows Svr Std 2016 64bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  MSP: P73-07113

  Giá: 16,181,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 9EA-00128

  Giá: 15,794,000 VNĐ

 • ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL

  MSP: 312-04261

  Giá: 15,770,000 VNĐ

 • MS Windows Server 2008 Standard Edition (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - English (for Server IBM)

  MSP: 4849MSM

  Giá: 15,504,000 VNĐ

 • C5E-00324

  MSP: C5E-00324

  Giá: 14,297,000 VNĐ

 • Office Pro 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

  MSP: 269-16116

  Giá: 8,501,000 VNĐ

 • 269-14068

  MSP: 269-14068

  Giá: 8,453,000 VNĐ

 • Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year

  MSP: VSPHERE6-STD-C-1YEAR

  Giá: 8,114,000 VNĐ

 • OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

  MSP: 021-10554

  Giá: 8,090,000 VNĐ

 • 9QA-01758

  MSP: 9QA-01758

  Giá: 6,521,000 VNĐ

 • 66R-03061

  MSP: 66R-03061

  Giá: 6,279,000 VNĐ

 • 66R-02034

  MSP: 66R-02034

  Giá: 6,038,000 VNĐ

 • 66R-03056

  MSP: 66R-03056

  Giá: 6,038,000 VNĐ

 • S55-02516

  MSP: S55-02516

  Giá: 4,806,000 VNĐ

 • 66J-08311

  MSP: 66J-08311

  Giá: 4,806,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Ultimate - Bản 64Bit English

  MSP: GLC-01909

  Giá: 4,709,000 VNĐ

 • Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English Asia Other DVD

  MSP: OHB201332B/64BEAO

  Giá: 4,661,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Ultimate - Bản 32Bit English

  MSP: GLC-01878

  Giá: 4,637,000 VNĐ

 • 66J-08306

  MSP: 66J-08306

  Giá: 4,589,000 VNĐ

 • Win Ult 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: GLC-02389

  Giá: 4,586,000 VNĐ

 • Win Ult 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: GLC-02377

  Giá: 4,574,000 VNĐ

 • Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

  MSP: T5D-01595

  Giá: 4,555,000 VNĐ

 • 66R

  MSP: 66R

  Giá: 4,468,000 VNĐ

 • SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 359-06098

  Giá: 4,468,000 VNĐ

 • Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD

  MSP: T5D-02274

  Giá: 4,468,000 VNĐ

 • Phần mềm Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02695

  MSP: T5D-02695

  Giá: 4,395,000 VNĐ

 • SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06096

  Giá: 4,250,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«