Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 2011 (E5-1600 Series)

  Socket 1151 UP

  Socket 2011 (E5-2600 Series)

  Socket 1150 UP

  Socket 1356 (E5-2400 Series)

  Socket 1155 UP

  Socket Orther

  Socket 2011 (E7-4800 Series)

  Core™ i7 Extreme

 • Intel Core i7-980X 6-Core 3.33Ghz Extreme Edition

  MSP: BX80613I7980X;AT80613003543AE

  Giá: 29,415,000 VNĐ

 • Intel Quad Core Core i7-965 3.20Ghz Extreme

  MSP: AT80601000918AA;BX80601965

  Giá: 29,415,000 VNĐ

 • Intel Quad Core Core i7-975 3.33Ghz Extreme

  MSP: BX80601975;AT80601002274AA

  Giá: 29,415,000 VNĐ

 • Intel Core i7-950 Quad Core 3.06Ghz

  MSP: BX80601950;AT80601002112AA

  Giá: 7,970,000 VNĐ

 • Intel Core i7-930 Quad Core 2.80Ghz

  MSP: AT80601000897AA

  Giá: 7,728,000 VNĐ

 • Intel Quad Core Core i7-920 2.66Ghz

  MSP: BX80601920

  Giá: 7,607,000 VNĐ

 • Intel Quad Core Core i7-940 2.93Ghz

  MSP: AT80601000921AA

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Quad Core Core i7-960 3.20Ghz

  MSP: BX80601960;AT80601002727AA

  Giá: 0 VNĐ

 • Socket 1156

  Socket 1366 UP Xeon

 • Intel Xeon Quad core W3570 3.20Ghz

  MSP: BX80601W3570;AT80601000918AB

  Giá: 30,139,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad core W3580 3.33Ghz

  MSP: BX80601W3580;AT80601002274AB

  Giá: 30,139,000 VNĐ

 • Intel Xeon 6-cores W3680 3.33Ghz

  MSP: AT80613003543AF

  Giá: 29,898,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad core W3550 3.06Ghz

  MSP: BX80601W3550;AT80601002112AB

  Giá: 17,267,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad core W3565 3.20Ghz

  MSP: BX80601W3565;AT80601002727AB

  Giá: 17,267,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad core W3540 2.93Ghz

  MSP: BX80601W3540;AT80601000921AB

  Giá: 17,267,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad core W3530 2.80Ghz

  MSP: AT80601000897AB

  Giá: 9,370,000 VNĐ

 • Intel Xeon Quad core W3520 2.66Ghz

  MSP: BX80601W3520;AT80601000741AB

  Giá: 9,080,000 VNĐ

 • Socket 771

 • Quad Core Harpertown X5482 3.2G 12M

  MSP: P4X-DPX5482-320-12M1600

  Giá: 51,101,000 VNĐ

 • Quad Core Harpertown X5460 3.16G 12M

  MSP: P4X-DPX5460-316-12M1333

  Giá: 45,861,000 VNĐ

 • Quad Core E5470 3.33Ghz 12M

  MSP: BX80574X5470A

  Giá: 45,644,000 VNĐ

 • Quad Core Harpertown E5472 3.0G 12M

  MSP: P4X-DPX5472-300-12M1600

  Giá: 41,973,000 VNĐ

 • Quad Core Harpertown E5462 2.8G 12M

  MSP: P4X-DPE5462-280-12M1600

  Giá: 32,603,000 VNĐ

 • Quad Core Harpertown X5450 3.0G 12M

  MSP: P4X-DPX5450-300-12M1333

  Giá: 26,541,000 VNĐ

 • Quad Core Harpertown E5450 3.0G 12M 1333FSB

  MSP: P4X-DPE5450-300-12M1333

  Giá: 26,541,000 VNĐ

 • Quad Core Harpertown E5440 2.83G 12M 1333FSB

  MSP: P4X-DPE5440-283-12M1333

  Giá: 25,358,000 VNĐ

 • Socket 775

  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«