Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » DRAYTEK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • A card

  MSP: ACARD

  Giá: 873,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2710Ne

  MSP: VIGOR2710NE

  Giá: 1,541,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP810

  MSP: AP810

  Giá: 1,695,000 VNĐ

 • Bandluxe C330

  MSP: C330

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • Silver Card - CommTouch WCF License key

  MSP: SILVER_CARD

  Giá: 1,798,000 VNĐ

 • Vigor2700

  MSP: VIGOR2700

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • Vigor2912

  MSP: VIGOR2912

  Giá: 2,158,000 VNĐ

 • Vigor2912n

  MSP: VIGOR2912N

  Giá: 2,363,000 VNĐ

 • Vigor2912F

  MSP: VIGOR2912F

  Giá: 2,363,000 VNĐ

 • Vigor2130

  MSP: VIGOR2130

  Giá: 2,379,000 VNĐ

 • Bộ thu phát Wifi Draytek Vigor AP902

  MSP: DRAY0034

  Giá: 2,518,000 VNĐ

 • Vigor2912Fn Wireless Fiber router

  MSP: VIGOR2912FN

  Giá: 2,569,000 VNĐ

 • Vigor2700G

  MSP: VIGOR2700G

  Giá: 2,575,000 VNĐ

 • Vigor2700V

  MSP: VIGOR2700V

  Giá: 2,845,000 VNĐ

 • Vigor2925 VPN Router

  MSP: VIGOR2925

  Giá: 2,929,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor 2925N

  MSP: 2925N

  Giá: 3,286,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2926

  MSP: VIGOR2926

  Giá: 3,316,000 VNĐ

 • DrayTek Vigorswitch P1092 8-Port Smart Lite PoE

  MSP: P1092

  Giá: 3,360,000 VNĐ

 • Vigorswitch P1090 8 port PoE Switch

  MSP: P1090

  Giá: 3,434,000 VNĐ

 • 24 Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1241 EOL

  MSP: G1241

  Giá: 3,434,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK 8 port PoE at/af + 2 SFP uplink, Full Layer 2 Switch NSH-2410P

  MSP: NSH-2410P

  Giá: 3,703,000 VNĐ

 • Vigor2925Fn FTTH Dual WAN Wireless VPN Router

  MSP: VIGOR2925FN

  Giá: 3,764,000 VNĐ

 • Vigor2860

  MSP: VIGOR2860

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • Vigor2860n

  MSP: VIGOR2860N

  Giá: 4,586,000 VNĐ

 • Draytek V300B

  MSP: V300B

  Giá: 5,960,000 VNĐ

 • Vigor300B

  MSP: VIGOR300B

  Giá: 6,063,000 VNĐ

 • Vigor 3300B

  MSP: VIGOR3300B

  Giá: 6,132,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor3100

  MSP: VIGOR3100

  Giá: 6,254,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2960 - Dual-WAN Security Firewall

  MSP: VIGOR2960

  Giá: 7,142,000 VNĐ

 • VigorG2280

  MSP: G2280

  Giá: 7,358,000 VNĐ

 • Vigor2952

  MSP: VIGOR2952

  Giá: 7,431,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor 2952 Dual-WAN Router Firewall & Load Balancer

  MSP: V2952

  Giá: 7,431,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK MEN-6412 Layer 2 Fiber FTTH Switch 12 port

  MSP: MEN-6412

  Giá: 7,775,000 VNĐ

 • Vigor 3200

  MSP: VIGOR3200

  Giá: 7,848,000 VNĐ

 • Vigor3220

  MSP: VIGOR3220

  Giá: 7,861,000 VNĐ

 • Vigorswitch G2260

  MSP: G2260

  Giá: 8,118,000 VNĐ

 • DrayTek VigorSwitch P2280

  MSP: P2280

  Giá: 11,306,000 VNĐ

 • Vigorswitch P2261

  MSP: P2261

  Giá: 12,312,000 VNĐ

 • VigorSwitch G2240

  MSP: G2240

  Giá: 12,484,000 VNĐ

 • VigorIPPBX3510

  MSP: VIGORIPPBX3510

  Giá: 12,827,000 VNĐ

 • DRAYTEK Vigor3900

  MSP: VIGOR3900

  Giá: 17,520,000 VNĐ

 • TOP
  SẢN PHẨM HOT«