Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » DRAYTEK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Vigor2700e

  MSP: VIGOR2700E

  Giá: 405,000 VNĐ

 • B card

  MSP: BCARD

  Giá: 455,000 VNĐ

 • VigorFly200F

  MSP: VIGORFLY200F

  Giá: 607,000 VNĐ

 • A card

  MSP: ACARD

  Giá: 860,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2710Ne

  MSP: VIGOR2710NE

  Giá: 1,518,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP810

  MSP: AP810

  Giá: 1,669,000 VNĐ

 • Bandluxe C330

  MSP: C330

  Giá: 1,739,000 VNĐ

 • Silver Card - CommTouch WCF License key

  MSP: SILVER_CARD

  Giá: 1,771,000 VNĐ

 • Vigor2700

  MSP: VIGOR2700

  Giá: 2,101,000 VNĐ

 • Vigor2912

  MSP: VIGOR2912

  Giá: 2,125,000 VNĐ

 • Vigor2912n

  MSP: VIGOR2912N

  Giá: 2,327,000 VNĐ

 • Vigor2912F

  MSP: VIGOR2912F

  Giá: 2,327,000 VNĐ

 • Vigor2130

  MSP: VIGOR2130

  Giá: 2,343,000 VNĐ

 • Bộ thu phát Wifi Draytek Vigor AP902

  MSP: DRAY0034

  Giá: 2,479,000 VNĐ

 • Vigor2912Fn Wireless Fiber router

  MSP: VIGOR2912FN

  Giá: 2,529,000 VNĐ

 • Vigor2700G

  MSP: VIGOR2700G

  Giá: 2,536,000 VNĐ

 • Vigor2700V

  MSP: VIGOR2700V

  Giá: 2,801,000 VNĐ

 • Vigor2925 VPN Router

  MSP: VIGOR2925

  Giá: 2,884,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor 2925N

  MSP: 2925N

  Giá: 3,236,000 VNĐ

 • Vigorswitch P1090 8 port PoE Switch

  MSP: P1090

  Giá: 3,381,000 VNĐ

 • 24 Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1241

  MSP: G1241

  Giá: 3,381,000 VNĐ

 • Vigor2925Fn FTTH Dual WAN Wireless VPN Router

  MSP: VIGOR2925FN

  Giá: 3,707,000 VNĐ

 • Vigor2860

  MSP: VIGOR2860

  Giá: 3,864,000 VNĐ

 • Vigor2860n

  MSP: VIGOR2860N

  Giá: 4,516,000 VNĐ

 • Draytek V300B

  MSP: V300B

  Giá: 5,868,000 VNĐ

 • Vigor300B

  MSP: VIGOR300B

  Giá: 5,970,000 VNĐ

 • Vigor 3300B

  MSP: VIGOR3300B

  Giá: 6,038,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor3100

  MSP: VIGOR3100

  Giá: 6,158,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2960 - Dual-WAN Security Firewall

  MSP: VIGOR2960

  Giá: 7,032,000 VNĐ

 • Vigor2952

  MSP: VIGOR2952

  Giá: 7,317,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor 2952 Dual-WAN Router Firewall & Load Balancer

  MSP: V2952

  Giá: 7,317,000 VNĐ

 • Vigor 3200

  MSP: VIGOR3200

  Giá: 7,728,000 VNĐ

 • Vigor3220

  MSP: VIGOR3220

  Giá: 7,740,000 VNĐ

 • Vigorswitch G2260

  MSP: G2260

  Giá: 8,815,000 VNĐ

 • Vigorswitch P2261

  MSP: P2261

  Giá: 12,123,000 VNĐ

 • VigorSwitch G2240

  MSP: G2240

  Giá: 12,292,000 VNĐ

 • VigorIPPBX3510

  MSP: VIGORIPPBX3510

  Giá: 12,630,000 VNĐ

 • DRAYTEK Vigor3900

  MSP: VIGOR3900

  Giá: 17,252,000 VNĐ

 • TOP