Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » KVM SWITCH

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • 8-Port KL1508A Cat 5 Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: KL1508AN-AXA-AG

  Giá: 41,007,000 VNĐ

 • 16-Port CL5816N Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: CL5816N-ATA-AE

  Giá: 39,611,000 VNĐ

 • RKP117-UIP802-17inches LCD KVM switch 8-port Cat6 over IP, internet

  MSP: RKP117-UIP802

  Giá: 38,833,000 VNĐ

 • 8-Port CL5808N Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: CL5808N-ATA-AE

  Giá: 35,484,000 VNĐ

 • 16-Port CL5716 Slideaway™ LCD KVM Switch

  MSP: CL5716M-ATA-AE

  Giá: 34,315,000 VNĐ

 • 16-Port CL1316 19” LCD KVM Switch

  MSP: CL1316N-ATA-AE

  Giá: 33,438,000 VNĐ

 • Aten CL6700MW DVI Full HD LCD Console

  MSP: CL6700MW-AT-AE

  Giá: 32,247,000 VNĐ

 • 16-Port 17in. Single Rail LCD KVM CL1016M

  MSP: CL1016M-ATA-AE

  Giá: 31,591,000 VNĐ

 • 8-Port CL1308 19” LCD KVM Switch

  MSP: CL1308N-ATA-AE

  Giá: 31,129,000 VNĐ

 • 8-Port 17" CL5708M Slideaway™ LCD KVM Switch

  MSP: CL5708M-ATA-AE

  Giá: 30,400,000 VNĐ

 • Aten CL6700 19" LCD Console(DVI) 2nd Console

  MSP: CL6700N-AT-AE

  Giá: 30,180,000 VNĐ

 • Aten CL5800N Dual Rail LCD PS/2-USB Console

  MSP: CL5800N-ATA-AE

  Giá: 28,915,000 VNĐ

 • 8-Port PS/2 VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port CL1008

  MSP: CL1008M-ATA-AE

  Giá: 28,454,000 VNĐ

 • 16-Port USB HDMI KVM Switch CS17916

  MSP: CS17916-AT-E

  Giá: 24,928,000 VNĐ

 • 19" PS/2 VGA LCD Console CL1000N

  MSP: CL1000N-ATA-AE

  Giá: 24,343,000 VNĐ

 • 17" PS/2 VGA LCD Console CL1000

  MSP: CL1000M-ATA-AE

  Giá: 21,839,000 VNĐ

 • Aten KH1516Ai Cat 5 High-Density KVM over IP Switch

  MSP: KH1516AI-AX-E

  Giá: 18,402,000 VNĐ

 • Lenovo Standard Console - KVM console - 18.5"

  MSP: 17238BX

  Giá: 18,161,000 VNĐ

 • RKP117e Cyberview 1U 17" Rack Monitor Keyboard Drawer with combo USB and PS2 Interface Touchpad

  MSP: RKP117E

  Giá: 18,161,000 VNĐ

 • Aten CS1716i 16-Port PS/2-USB KVM over IP Switch

  MSP: CS1716I-AT-E

  Giá: 17,801,000 VNĐ

 • Aten CS1708i 8-Port PS/2-USB KVM over IP Switch

  MSP: CS1708I-AT-E

  Giá: 15,818,000 VNĐ

 • KH1508Ai Aten KVM OVER IP 8-port Cat 5

  MSP: KH1508AI-AX-E

  Giá: 15,335,000 VNĐ

 • 8-Port USB DVI Dual Link/Audio KVM Switch CS1788

  MSP: CS1788-AT-E

  Giá: 15,321,000 VNĐ

 • 8-Port USB HDMI KVM Switch CS1798

  MSP: CS1798-AT-E

  Giá: 15,321,000 VNĐ

 • Aten CN8600 DVI KVM over IP Single Port

  MSP: CN8600-AT-E

  Giá: 15,176,000 VNĐ

 • Aten SN0108 8-Port Serial Console Server

  MSP: SN0108-AX-E

  Giá: 14,031,000 VNĐ

 • 8-Port USB DVI/Audio KVM Switch CS1768

  MSP: CS1768-AT-E

  Giá: 12,256,000 VNĐ

 • Aten KN1000 KVM over IP Single - 1 Port

  MSP: KN1000-AX-E

  Giá: 10,870,000 VNĐ

 • ATEN CS1316 16-Port PS/2 - USB KVM Switch

  MSP: CS1316

  Giá: 9,563,000 VNĐ

 • Aten KVM CS-1758 Q9-AT-E 8-port PS/2 & USB

  MSP: CS1758

  Giá: 7,245,000 VNĐ

 • 8-Port CS1758 PS/2-USB KVM Switch

  MSP: CS1758Q9-AT-E

  Giá: 7,245,000 VNĐ

 • CV-S801 Cyberview Austin Hughes 8 Port combo USB KVM Switch

  MSP: CV-S801

  Giá: 6,825,000 VNĐ

 • KVM ATEN CS1308-AT-E (CS1308-AT-E)

  MSP: CS1308-AT-E

  Giá: 6,521,000 VNĐ

 • 4-Port CS1754 PS/2-USB KVM Switch

  MSP: CS1754Q9-AT-E

  Giá: 5,941,000 VNĐ

 • 8-Port PS/2 KVM Switch

  MSP: CS9138

  Giá: 4,545,000 VNĐ

 • ATEN CS62US : KVM Switch

  MSP: CS62US

  Giá: 869,000 VNĐ

 • USB VGA KVM Adapter (5M Cable) KA7970

  MSP: KA7970-AX

  Giá: 845,000 VNĐ

 • USB VGA KVM Adapter KA7570

  MSP: KA7920-AX

  Giá: 802,000 VNĐ

 • AUSTIN HUGHES CE-6

  MSP: CE-6

  Giá: 411,000 VNĐ

 • 4-Port PS/2 VGA KVM Switch CS9134

  MSP: CS9134

  Giá: 0 VNĐ

 • Aten CS1216A-AT-E 16-Port PS/2 KVM Switch

  MSP: CS1216A-AT-E

  Giá: 0 VNĐ

 • 16-Port PS/2-USB VGA KVM Switch CS1316

  MSP: CS1316-AT-E

  Giá: 0 VNĐ

 • 8-Port KL1508Ai Dual Rail LCD KVM over IP Switch

  MSP: KL1508AIM-AXA-AE

  Giá: 0 VNĐ

 • 16-Port KL1516Ai Dual Rail LCD KVM Over IP Switch

  MSP: KL1516AIM-AXA-AE

  Giá: 0 VNĐ

 • 16-Port 19" KL1516A Cat 5 Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: KL1516AN-AXA-AE

  Giá: 0 VNĐ

 • 8-Port KL9108M Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: KL9108M-AX-AE

  Giá: 0 VNĐ

 • Aten KN2124v 24-Port KVM over IP Switch

  MSP: KN2124V-AX-E

  Giá: 0 VNĐ

 • Aten SN0116 16-Port Serial Console Server

  MSP: SN0116-AX-E

  Giá: 0 VNĐ

  • TOP
   CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«