Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » KVM SWITCH

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Single-User 12-Port DVI-D, USB 3.0 KVM w/ Cables CV-1201D

  MSP: CV-1201D

  Giá: 22,700,000 VNĐ

 • 19" PS/2 VGA LCD Console CL1000N

  MSP: CL1000N-ATA-AE

  Giá: 24,343,000 VNĐ

 • F117e Cyberview 1U 17" WideScreen VGA and DVI-D 1080p High Resolution 1920 x 1080 Rackmount Monitor Keyboard Touchpad

  MSP: F117E

  Giá: 24,572,000 VNĐ

 • 16-Port USB HDMI KVM Switch CS17916

  MSP: CS17916-AT-E

  Giá: 24,928,000 VNĐ

 • RKP117-S1601e Cyberview 1U 17" Rackmount Monitor Keyboard Touchpad with Integrated 16 Port Combo USB and PS2 KVM Switch

  MSP: RKP117-S1601E

  Giá: 25,508,000 VNĐ

 • RKP119-S801e Cyberview 1U 19" Rackmount Monitor Keyboard Touchpad with Integrated 8 Port Combo USB and PS2 KVM Switch

  MSP: RKP119-S801E

  Giá: 27,147,000 VNĐ

 • 8-Port PS/2 VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port CL1008

  MSP: CL1008M-ATA-AE

  Giá: 28,454,000 VNĐ

 • Aten CL5800N Dual Rail LCD PS/2-USB Console

  MSP: CL5800N-ATA-AE

  Giá: 28,915,000 VNĐ

 • Aten CL6700 19" LCD Console(DVI) 2nd Console

  MSP: CL6700N-AT-AE

  Giá: 30,180,000 VNĐ

 • RKP119-S1601e Cyberview 1U 19" Rackmount Monitor Keyboard Touchpad with Integrated 16 Port Combo USB and PS2 KVM Switch

  MSP: RKP119-S1601E

  Giá: 30,189,000 VNĐ

 • 8-Port 17" CL5708M Slideaway™ LCD KVM Switch

  MSP: CL5708M-ATA-AE

  Giá: 30,400,000 VNĐ

 • 8-Port CL1308 19” LCD KVM Switch

  MSP: CL1308N-ATA-AE

  Giá: 31,129,000 VNĐ

 • 16-Port 17in. Single Rail LCD KVM CL1016M

  MSP: CL1016M-ATA-AE

  Giá: 31,591,000 VNĐ

 • Aten CL6700MW DVI Full HD LCD Console

  MSP: CL6700MW-AT-AE

  Giá: 32,247,000 VNĐ

 • 16-Port CL1316 19” LCD KVM Switch

  MSP: CL1316N-ATA-AE

  Giá: 33,438,000 VNĐ

 • F117-S801e

  MSP: F117-S801E

  Giá: 34,074,000 VNĐ

 • 16-Port CL5716 Slideaway™ LCD KVM Switch

  MSP: CL5716M-ATA-AE

  Giá: 34,315,000 VNĐ

 • 8-Port CL5808N Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: CL5808N-ATA-AE

  Giá: 35,484,000 VNĐ

 • 1U 17" Rack Mount Monitor Keyboard Drawer w/ 8-Port IP KVM Switch

  MSP: RKP117-IP802

  Giá: 36,508,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 16-port DB-15 KVM

  MSP: F117-S1601E

  Giá: 37,303,000 VNĐ

 • Aten KL1508AM 8-Port Cat 5 High-Density Dual Rail LCD

  MSP: KL1508AM-AXA-AE

  Giá: 37,312,000 VNĐ

 • RKP117-UIP802-17inches LCD KVM switch 8-port Cat6 over IP, internet

  MSP: RKP117-UIP802

  Giá: 38,614,000 VNĐ

 • 16-Port CL5816N Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: CL5816N-ATA-AE

  Giá: 39,611,000 VNĐ

 • 1U 17" Rack Mount Monitor Keyboard Drawer w/ 16-Port IP KVM Switch RKP117-IP1602

  MSP: RKP117-IP1602

  Giá: 40,018,000 VNĐ

 • RKP119-IP1602-19″ LCD 16-port KVM switch over IP, Internet

  MSP: RKP119-IP1602

  Giá: 40,294,000 VNĐ

 • 19" LCD Drawer w/ 8-port Cat6 IP KVM RKP119-UIP802

  MSP: RKP119-UIP802

  Giá: 40,954,000 VNĐ

 • KL1508AN-AXA-AG 19" 8-port Cat 5 LCD KVM switch

  MSP: KL1508AN-AXA-AG

  Giá: 41,007,000 VNĐ

 • 1U 19" Rack Mount Monitor Keyboard Drawer w/ 8-Port IP KVM Switch RKP119-IP802

  MSP: RKP119-IP802

  Giá: 41,328,000 VNĐ

 • 17" LCD Drawer w/ 16-port Cat6 IP KVM RKP117-UIP1602

  MSP: RKP117-UIP1602

  Giá: 41,422,000 VNĐ

 • 19" LCD Drawer w/ 16-port Cat6 IP KVM RKP119-UIP1602

  MSP: RKP119-UIP1602

  Giá: 43,294,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 8-port DB-15 IP KVM F117-IP802

  MSP: F117-IP802

  Giá: 44,651,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 12-port DVI-D KVM F117-1201De

  MSP: F117-1201DE

  Giá: 47,272,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 16-port DB-15 IP KVM F117-IP1602

  MSP: F117-IP1602

  Giá: 47,881,000 VNĐ

 • TOP