Siêu Thị Máy Chủ » RAID - CONTROLLER CARD » ADAPTEC » Accessories

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Accessories

 • Adaptec Battery Module 800

  MSP: 2248000-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Battery Module 800T

  MSP: 2263800-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Flash Module 600 (AFM 600)

  MSP: 2269700-R

  Giá: Liên hệ

 • 50-Pin External SCSI Cables

  MSP: CABLE50-PIN

  Giá: Liên hệ

 • IBM ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key

  MSP: 46M0832

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • Adaptec SCSI Card 2930CU

  MSP: 2930CU

  Giá: 3,090,000 VNĐ

  • TOP