Siêu Thị Máy Chủ » RAID - CONTROLLER CARD » ADAPTEC

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Adaptec RAID 2805 8 internal SAS/SATA PCI-Express LP Raid Controller Card

  MSP: 2269600-R;2269500-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec maxCache™ 5805ZQ 8 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2268600-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec maxCache™ 5805Q 8 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2268500-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec maxCache™ 2405Q 4 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2268300-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec RAID 1430SA 4 SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2240900-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Serial ATA II RAID 2420SA 4 SATA PCI-X Raid Controller Card

  MSP: 2169300-R;2254200-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Serial ATA II RAID 2820SA 8 SATA PCI-X Raid Controller Card

  MSP: 2169900-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec SAS RAID 4805SAS 12 SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2183300-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec RAID 1225SA 2 eSATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2257700-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Serial ATA II RAID 1420SA 4 SATA PCI-X Raid Controller Card

  MSP: 2170200-R;2170500-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec RAID 6405 4-Port internal 6Gb/s SATA/SAS, PCIe 2.0, 512GB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: 2271100-R,2270000-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec RAID 6455 8-Port 6Gb/s SATA/SAS, PCIe 2.0, 512GB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: 2270200-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Battery Module 800

  MSP: 2248000-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Battery Module 800T

  MSP: 2263800-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec Flash Module 600 (AFM 600)

  MSP: 2269700-R

  Giá: Liên hệ

 • Adaptec 2610SA / 64MB

  MSP: 2610SA

  Giá: Liên hệ

 • 50-Pin External SCSI Cables

  MSP: CABLE50-PIN

  Giá: Liên hệ

 • IBM ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key

  MSP: 46M0832

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • Adaptec SCSI Card 2930CU

  MSP: 2930CU

  Giá: 3,090,000 VNĐ

 • HP 660087-001 H221 6GB/S 8CHANNEL PCI-E 2.0 X8 SAS HOST BUS ADAPTER

  MSP: 660087-001

  Giá: 4,738,000 VNĐ

 • Adaptec 1045 4 external SAS PCI-Express LP HBA Card

  MSP: 2259500-R

  Giá: 5,984,000 VNĐ

 • Adaptec 1405 PCI-Express LP HBA Card

  MSP: 2256100-R

  Giá: 5,984,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 2045 4 external SAS/SATA PCI-Express LP Raid Controller Card

  MSP: 2260300-R

  Giá: 8,535,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 2405 4 internal SAS/SATA PCI-Express LP Raid Controller Card

  MSP: 2260100-R

  Giá: 8,535,000 VNĐ

 • RocketRAID 2760A 6-Ports Mini-SAS PCI-Express 2.0 RAID Level 0, 1, 5, 10, 50, JBOD

  MSP: ROCKETRAID-2760A

  Giá: 12,754,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 3405 4 internal SAS/SATA PCI-Express LP Raid Controller Card

  MSP: 2251800-R;2251900-R

  Giá: 13,538,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5405 4 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2258100-R;2258200-R

  Giá: 13,636,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 6805 8-Port internal 6Gb/s SATA/SAS, PCIe 2.0, 512GB DDR2 cache RAID Controller Card

  MSP: 2270100-R,2271200-R

  Giá: 16,678,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 3805 8 internal SAS/SATA PCI-Express LP Raid Controller Card

  MSP: 2252100-R;2251900-R

  Giá: 19,866,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5805 8 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2244100-R;2244300-R

  Giá: 20,062,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5445 8 SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2228800-R;2244900-R

  Giá: 20,406,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 31205 12 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2252400-R

  Giá: 23,790,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5405Z 4 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2266800-R

  Giá: 24,501,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 51245 16 SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2258400-R;2268100-R

  Giá: 26,635,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5805Z 8 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2266900-R

  Giá: 28,965,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5445Z 8 SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2267000-R

  Giá: 29,627,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 5085 8 external SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2249100-R

  Giá: 29,824,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 3085 8 external SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2251600-R

  Giá: 30,608,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 51645 20 SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2258500-R

  Giá: 32,987,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 31605 16 internal SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2252700-R

  Giá: 41,155,000 VNĐ

 • Adaptec RAID 52445 24 SAS/SATA PCI-Express Raid Controller Card

  MSP: 2258800-R

  Giá: 49,322,000 VNĐ

  • TOP