Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » POWERCOM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP

  MSP: RPT-600AP

  Giá: 1,217,000 VNĐ

 • UPS Powercom 800VA Line Interactive RPT-800AP

  MSP: RPT-800AP

  Giá: 1,678,000 VNĐ

 • UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP

  MSP: RPT-1000AP

  Giá: 2,219,000 VNĐ

 • UPS Powercom 1500VA Line Interactive RPT-1500AP

  MSP: RPT-1500AP

  Giá: 3,526,000 VNĐ

 • Powercom RPT-2000AP 2KVA UPS

  MSP: RPT-2000AP

  Giá: 4,004,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-1000

  MSP: VGS-1000

  Giá: 9,740,000 VNĐ

 • UPS Powercom MRT-1000-2U

  MSP: MRT-1000-2U

  Giá: 10,551,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-1500

  MSP: VGS-1500

  Giá: 11,686,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-1000-2U

  MSP: VRT-1000-2U

  Giá: 11,686,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGD-3000

  MSP: VGD-3000

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-1500-2U

  MSP: VRT-1500-2U

  Giá: 13,147,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGD-2000

  MSP: VGD-2000

  Giá: 14,732,000 VNĐ

 • UPS Powercom MRT-2000-2U

  MSP: MRT-2000-2U

  Giá: 15,825,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-2000

  MSP: VGS-2000

  Giá: 16,555,000 VNĐ

 • UPS Powercom MRT-3000-2U

  MSP: MRT-3000-2U

  Giá: 17,530,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-2000-2U

  MSP: VRT-2000-2U

  Giá: 18,504,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-3000

  MSP: VGS-3000

  Giá: 21,426,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-3000-2U

  MSP: VRT-3000-2U

  Giá: 23,372,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-6000

  MSP: VGS-6000

  Giá: 43,690,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-6000-3U+3U

  MSP: VRT-6000-3U+3U

  Giá: 48,288,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-10K

  MSP: VGS-10K

  Giá: 59,786,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-10K -3U+3U

  MSP: VRT-10K-3U+3U

  Giá: 66,683,000 VNĐ

  • TOP