Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » POWERCOM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Rail kit for UPS Powercom RAL-5090

  MSP: RAL-5090

  Giá: 858,000 VNĐ

 • UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP

  MSP: RPT-600AP

  Giá: 1,187,000 VNĐ

 • UPS Powercom 800VA Line Interactive RPT-800AP

  MSP: RPT-800AP

  Giá: 1,589,000 VNĐ

 • UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP

  MSP: RPT-1000AP

  Giá: 2,115,000 VNĐ

 • UPS Powercom 1500VA Line Interactive RPT-1500AP

  MSP: RPT-1500AP

  Giá: 3,445,000 VNĐ

 • Powercom RPT-2000AP 2KVA UPS

  MSP: RPT-2000AP

  Giá: 3,866,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-1000

  MSP: VGS-1000

  Giá: 8,957,000 VNĐ

 • UPS Powercom SRT-1000A (SRT2-1000)

  MSP: SRT2-1000

  Giá: 10,153,000 VNĐ

 • UPS Powercom MRT-1000-2U

  MSP: MRT-1000-2U

  Giá: 10,555,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-1500

  MSP: VGS-1500

  Giá: 11,158,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-1000-2U

  MSP: VRT-1000-2U

  Giá: 11,158,000 VNĐ

 • UPS Powercom SRT-1500A (SRT2-1500)

  MSP: SRT2-1500

  Giá: 11,617,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGD-3000

  MSP: VGD-3000

  Giá: 12,018,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-1500-2U

  MSP: VRT-1500-2U

  Giá: 12,545,000 VNĐ

 • UPS Powercom SRT-2000A (SRT2-2000)

  MSP: SRT2-2000

  Giá: 14,641,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGD-2000

  MSP: VGD-2000

  Giá: 14,961,000 VNĐ

 • UPS Powercom MRT-2000-2U

  MSP: MRT-2000-2U

  Giá: 14,995,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-2000

  MSP: VGS-2000

  Giá: 15,808,000 VNĐ

 • UPS Powercom SRT-3000A (SRT2-3000A)

  MSP: SRT2-3000

  Giá: 16,268,000 VNĐ

 • UPS Powercom MRT-3000-2U

  MSP: MRT-3000-2U

  Giá: 16,488,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-2000-2U

  MSP: VRT-2000-2U

  Giá: 17,531,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-3000

  MSP: VGS-3000

  Giá: 18,392,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-3000-2U

  MSP: VRT-3000-2U

  Giá: 22,315,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-6000

  MSP: VGS-6000

  Giá: 39,301,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-6000-3U+3U

  MSP: VRT-6000-3U+3U

  Giá: 42,440,000 VNĐ

 • UPS Powercom VGS-10K

  MSP: VGS-10K

  Giá: 54,593,000 VNĐ

 • UPS Powercom VRT-10K -3U+3U

  MSP: VRT-10K-3U+3U

  Giá: 60,899,000 VNĐ

  • TOP